Traning and Education

Docelowe Grupy Odbiorców

Opis docelowych grup odbiorców oraz ich potrzeb

Następujące grupy docelowe zostały ustalone na podstawie ich potrzeb określonych ze względu na pełnione funkcje i wynikającą z nich odpowiedzialność.

Podstawowe Kursy EHEDG Projektowania Higienicznego
Docelowe Grupy Odbiorców

Kierownictwo z najwyższego i średniego szczebla, inżynierowie mechanicy, konstruktorzy, kreślarze, kierownicy projektów, inżynierowie dystrybucji, nabywcy sprzętu, technolodzy, operatorzy, zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, pracownicy organów regulacyjnych i nadzorujących w zakresie bezpieczeństwa żywności i audytorów, pochodzących z następujących sektorów:

  • Producenci urządzeń i wyposażenia
  • Żywności, napojów, przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego
  • Konsultantów oraz scalających wiele procesów

W zamierzeniach tego kursu zawarte jest rozwijanie świadomego podejścia do zasad higienicznego projektowania oraz przedstawionych tam głównych kryteriów dla takiego konstruowania, w oparciu o dokumenty EHEDG.

Zaawansowany Kurs EHEDG Projektowania Higienicznego
Konstruktorzy z Techniki Przetwórstwa, Projektowania Procesów i Zapewnienia Jakości

Uczestnicy takiego kursu, powinni w szczególności posiadać dostateczną wiedzę zawartą w dokumentach EHEDG, odnoszącą się do maszyn i przepisów dotyczących żywności i wynikającą z ich stosowania odpowiedzialność cywilną i karną, w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywami Europejskimi i Standardami w konstrukcji higienicznej urządzeń do wytwarzania żywności, a także w zakresie jej bezpieczeństwa jako minimum. Uczestnik powinien także posiadać wystarczającą świadomość na temat krytycznego i skutecznego znaczenia konstrukcji higienicznych dla bezpieczeństwa publicznego, jakości produktu i efektywności kosztowej oraz szybkości wpływu takich procesów na środowisko.

Po ukończeniu zaawansowanego kurs EHEDG Projektowania Higienicznego oraz przez uzyskane tam kwalifikacje, jego uczestnik powinien z powodzeniem pełnić rolę wyłącznego, odpowiedzialnego eksperta w higienicznym projektowaniu konstrukcji lub w zespołach eksploatacyjnych, związanych z maszynami i urządzenia dla przetwórstwa żywności.

Zarządzanie, Marketing i Pracownicy Sprzedaży, Konstruktorzy z Zakładów Mechanicznych i z Przemysłu Spożywczego

Sprzedawcy i specjaliści od marketingu powinni posiadać wystarczającą wiedzę na temat konstrukcji higienicznych, aby zapewnić, że istniejące w sprzedaży lub nowe produkty są zgodne z powyższymi wymaganiami.

Uczestnicy takiego kursu, powinni być poinformowani o dokumentach EHEDG, o odpowiednich maszynach i przepisach dotyczących żywności i wynikających z ich stosowania, odpowiedzialności cywilnej i karnej, w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywami Europejskimi i Standardami w konstrukcji higienicznej urządzeń do wytwarzania żywności oraz w zakresie jej bezpieczeństwa jako minimum. Uczestnik powinien także posiadać wystarczającą świadomość na temat krytycznego i skutecznego znaczenia konstrukcji higienicznych dla bezpieczeństwa publicznego, jakości produktu i efektywności kosztowej oraz szybkości wpływu takich procesów na środowisko. W następstwie, pozwoli to uczestnikom kursu podejmować stosowne administracyjne, budżetowe i promocyjne działanie.

Po zakończeniu zaawansowanego kursu EHEDG Projektowania Higienicznego, oraz przez uzyskane tam kwalifikacje, jego uczestnik powinien w pełni i z powodzeniem wywiązywać się z obowiązków dyrektora wykonawczego lub marketingu lub profesjonalnego sprzedawcy w organizacjach biorących udział w konstruowaniu, w projektowaniu instalacji, konserwacji lub w eksploatacji i czyszczeniu maszyn lub w procesach i systemach żywności w taki sposób, że bezpieczeństwo higieniczne jest w nich ustalone i przestrzegane.

Operatorzy, Eksploatatorzy, Instalatorzy i Czyszczący

Po zakończeniu zaawansowanego kursu EHEDG Projektowania Higienicznego oraz przez uzyskane tam kwalifikacje, jego uczestnik powinien posiadać kompetencje do obsługiwania, eksploatacji, montażu i czyszczenia maszyn lub procesów w taki sposób, że higieniczne bezpieczeństwo żywności jest ustalone i utrzymywane, pod warunkiem, że ogólne szkoleni jest ukończone.

Po ukończeniu tego kursu, wykwalifikowany uczestnik powinien posiadać dostateczną wiedzę na temat dokumentów EHEDG, o odpowiednich maszynach i prawie żywnościowym i wynikających z ich stosowania, odpowiedzialności cywilnej i karnej, w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywami Europejskimi i Standardami w konstrukcji higienicznej urządzeń do wytwarzania żywności oraz w zakresie jej bezpieczeństwa jako minimum. Uczestnik powinien także posiadać wystarczającą świadomość na temat krytycznego i skutecznego znaczenia konstrukcji higienicznych dla bezpieczeństwa publicznego, jakości produktu i efektywności kosztowej oraz szybkości wpływu takich procesów na środowisko.

(UWAGA: Grupa ta obejmuje także spawaczy, monterów, mechaników, specjalistów od technologii informatycznych, elektryków, techników utrzymania ruchu, tworzących i modyfikujących systemy higieniczne)

Audytorzy, Inspektorzy, Testerzy i Certyfikujący

Po zakończeniu zaawansowanego kursu EHEDG Projektowania Higienicznego oraz przez uzyskane tam kwalifikacje, jego uczestnik powinien posiadać kompetencje do weryfikacji lub testowania urządzeń i towarzyszących systemów, pod względem spełniania kryteriów higienicznych oraz zgodności dokumentacji z Europejskimi Dyrektywami i standardami, w tym z Dokumentem EHEDG numer 8.

Po ukończeniu tego kursu, wykwalifikowany uczestnik powinien posiadać dostateczną wiedzę na temat dokumentów EHEDG, o odpowiednich maszynach i prawie żywnościowym i wynikających z ich stosowania, odpowiedzialności cywilnej i karnej, w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywami Europejskimi i Standardami w konstrukcji higienicznej urządzeń do wytwarzania żywności oraz w zakresie jej bezpieczeństwa jako minimum. Uczestnik powinien także posiadać wystarczającą świadomość na temat krytycznego i skutecznego znaczenia konstrukcji higienicznych dla bezpieczeństwa publicznego, jakości produktu i efektywności kosztowej oraz szybkości wpływu takich procesów na środowisko.