Traning and Education

Schemat i Kategorie Certyfikatu

EHEDG oferuje dwa główne rodzaje certyfikatów:

  • Typu EL dla Urządzeń, które są czyszczone Cieczami

  • Typu ED dla Urządzeń, które są czyszczone tylko na Sucho

Kryteria certyfikacji obejmują przegląd dokumentacji projektowej i jej zgodności z wytycznymi EHEDG oraz badania metodami według EHEDG (w razie potrzeby).