Traning and Education

Badanie i Certyfikacja

Badania wyposażenia i jego certyfikacja są przeprowadzane i opracowane w różnych autoryzowanych przez EHEDG instytutach, znajdujących się w miejscach, w których przestrzegane są standardy jakościowe. Certyfikaty EHEDG są dla producentów wyposażenia, którzy dążą do jego projektowania i wytwarzania, spełniając przy tym najwyższe wymagania higieniczne.
Autoryzowane instytuty badawcze EHEDG oferują kilka rodzajów certyfikacji, z korzyścią dla dostawców wyposażenia i producentów żywności:

  • Dostawcy Wyposażenie:
    Ich wyposażenie może być zatwierdzone przez upoważnione organizacje EHEDG jeżeli zostało wykonane zgodne z kryteriami EHEDG. W niektórych przypadkach taka zgoda może być udzielona jedynie po przeprowadzeniu badań przez laboratorium akredytowane w miejscu posiadającym takie uprawnienia, przy użyciu metod badawczych EHEDG.
  • Producenci Żywności:
    Mogą wybrać higienicznie zaprojektowane wyposażenie, chociaż jego użytkownicy muszą jeszcze uzasadnić, że wybrane sprzęt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

 

EHEDG może zezwolić na korzystanie ze znaku graficznego Certyfikacji EHEDG dla wyposażenia zgodnego z kryteriami Projektowania Higienicznego EHEDG, według daty wydania (miesiąc + rok). Certyfikat może również obejmować badanie materiału w zależności od rodzaju kategorii certyfikatu.

 

EHEDG certification logo

EHEDG autoryzowała kilka instytutów, które potwierdzają zgodność wykorzystania znaku graficznego EHEDG. Badania i certyfikaty są niezależnymi działaniami i mogą być wykonywane przez różne organizacje.

Grupa Robocza EHEDG 'Metody Badań' składa się z członków z Autoryzowanych Instytutów EHEDG, którzy przy pomocy metod badawczych EHEDG, przeprowadzają badania wyposażenia od producentów urządzeń, przetwórców żywności i organów nadzorujących. Celem tej Grupy jest utrzymanie i rozwijanie metod badawczych i systemów oceny dla producentów urządzeń, w celu zapewnienia produkcji żywności zdrowej i bezpiecznej. Przewodniki EHEDG, dotyczące różnych metod badawczych, zostały opublikowane i są okresowo aktualizowane. Nowe metody badań są także w fazie rozwoju, na przykład dla urządzeń otwartych w produkcji żywności.