Traning and Education

Rozwój Materiałów Szkoleniowych

Członkowie Grupy Roboczej EHEDG Szkolenia I Edukacji zobowiązują się do tworzenia wysokiej jakości i praktycznie zorientowanych materiałów szkoleniowych opartych na Przewodnikach EHEDG. W grupie tej znajduje się zespół ekspertów, głównie z przemysłu, ze środowisk akademickich, z instytucji edukacyjnych i konsultantów, z gruntownym przygotowaniem zawodowym oraz z długotrwałym doświadczeniem w EHEDG. Członkowie Grupy Roboczej EHEDG GR Szkolenia i Edukacji, są jedynymi osobami upoważnionymi do nauczania i przekazywania wiedzy oparciu o dokumenty znajdujące się w Przewodnikach EHEDG. Są oni odpowiedzialni za realizację następujących zadań:

  • udoskonalanie i zachowanie modułów szkoleniowych w oparciu o kryteria znajdujące się w przewodnikach EHEDG
  • udoskonalanie i utrzymanie jakości i procesu kontroli w treści i w publikacjach modułów szkoleniowych
  • doskonalenie i utrzymywanie minimalnych wymaganych kwalifikacji i umiejętności do wyznaczania autoryzowanych szkoleniowców EHEDG
  • pomagać w szkoleniu na życzenie i kiedy to możliwe.