Traning and Education

Szkolenie I Edukacja

Wprowadzenie do programu szkoleniowego EHEDG

W celu osiągnięcia akceptowalnego bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, szkolenie i edukacja w zakresie spełniania warunków higienicznego przetwarzania i projektowania, są wymagana dla pracowników wszystkich szczebli w organizacji związanej z zaopatrzeniem i eksploatacją systemów w produkcji żywności.

Szkolenie w EHEDG jest oparte na podstawie treści zawartej w dokumentach zawierających wytyczne dotyczące przestrzegania odpowiednich warunków higienicznych w projektowaniu w różnych dziedzinach produkcji żywności, które można znaleźć w Przewodnikach.

Program szkoleniowy EHEDG stanowi podstawę dla wspólnej europejskiej edukacji, w zakresie zrozumienia i kwalifikacji w projektowaniu higienicznym.