Przyszłe Sekcje Regionalne

Podążając śladem zrównoważonym rozwoju na świecie, EHEDG stosuje jasną politykę dla utworzenia nowych Sekcji Regionalnych w oparciu o:

 • określenie regionalnych priorytetów dla EHEDG
 • ocenę kandydatów pod względem (np charakterystyki regionu, wielkości sektora żywnościowego i maszynowego, statusu prawnego wnioskującego podmiotu, kto nim zarządza i jakie są jego zasoby, itp.)
 • ocenę kandydata, w której uwzględnia się kryteria oceny punktowej (minimalnych progów, etapów postępowania, wzajemne relacje z wnioskodawcą)
 • Ostateczne decyzje o przyjęciu nowej Sekcji Regionalnej, które są w gestii Komitetu Wykonawczego EHEDG na podstawie rekomendacji Podkomisji Rozwoju Regionalnego.

Po pomyślnym oszacowaniu kandydata według wyżej wymienionych elementów oceny, nowa Sekcja Regionalna jest oficjalnie utworzona i podpisuje umowę z EHEDG (Według obowiązującego Prawa dla Sekcji Regionalnych).

EHEDG może zapewnić wstępne finansowanie dla tworzenia nowych Sekcji Regionalnych.

Następujące nowe Sekcje Regionalne są obecnie w trakcie tworzenia:

 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbia
 • Egipt
 • Grecja
 • Węgry
 • Indonezja
 • Malezja
 • Maroka
 • Peru
 • Portugalia
 • Tunezja

Miejscowi eksperci są bardzo zaangażowani w propagowaniu misji EHEDG oraz zobowiązują się do szerzenia i upowszechniania najnowszych wiadomości na temat EHEDG w swoich krajach.

Pobierz arkusz dotyczący informacji i oszacowania dla nowych Sekcji Regionalnych (PDF).