Podkomisja Rozwoju Regionalnego

Rolą Podkomisji Rozwoju Regionalnego jest prowadzenie i rozwijanie konkretnych strategii i programów w odniesieniu do Sekcji Regionalnych EHEDG. Członkowie Podkomisji pomagają istniejącym Sekcją Regionalnym zrozumieć i zastosować strategię EHEDG, w celu określenia potrzeb i możliwości, w celu wzmocnienia interakcji między EHEDG w obszarze jej lokalnej aktywności, jak również w celu monitorowania i przyczynienia się do poprawy ich efektywności działania.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju geograficznego, zatwierdzanie nowych Sekcji Regionalnych jest oparte na określonych przez EHEDG regionalnych priorytetach i ocenie w Podkomisji aplikacji złożonych przez nowych kandydatów.

Przewodniczący: Andrés Pascual Vidal

Tel. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Wice-Przewodniczący: Helga Medic

hmedicProtected mail-address@pbf.hr


Zobacz Prawo nr 3 w sprawie Rozwoju Regionalnego (PDF).

Pobierz arkusz dotyczący informacji i oszacowania dla nowych Sekcji Regionalnych (PDF).