Osoby Kontaktowe w Sekcjach Regionalnych

Proszę odwiedzić stronę internetową Sekcji Regionalnej EHEDG, wybierając "swój kraj". Trzeba przy tym zauważyć, że większość stron Sekcji Regionalnych jest obecnie w trakcie budowy. Wynika to z niedawnego wznowienia przebudowy strony internetowej EHEDG. Poszczególne strony zostaną zakończone najwcześniej jak to tylko będzie możliwe w roku 2017. Zapraszamy do zapoznania się ze stronami Sekcji Regionalnych od czasu do czasu, aby dowiedzieć się, co nowego w działalności Sekcji danego kraju.

W celu uzyskania wszystkich wiadomości o działalności Sekcji Regionalnych EHEDG można wejść w dokument Wiadomości i Wydarzenia.

Ponadto, Przewodniczący Sekcji Regionalnych oraz ich członkowie są gotowi do udzielenia informacji o aktywności w lokalnych działaniach na rzecz EHEDG w dowolnym czasie.


*Przewodniczący