Sekcje Regionalne

Sekcje Regionalne stanowią lokalne rozszerzenie EHEDG i są tworzone w celu promowania warunków dla higienicznej produkcję żywności, poprzez swoje działania w całym kraju lub dla określonego obszaru geograficznego. EHEDG utworzył Sekcje Regionalne w różnych krajach Europy i poza jej granicami.

Sekcje Regionalne we współpracy z Podkomisją Rozwoju Regionalnego:

  • upowszechniają misję i zachęcają do członkostwa w EHEDG
  • organizują wydarzenia, seminaria i kursy szkoleniowe
  • tłumaczą na lokalny język(i) i rozpowszechniają przewodniki EHEDG
  • propagują możliwości testowania i certyfikowania wyposażenia, przez EHEDG
  • informują o regionalnych wydarzeniach, zwłaszcza o tych, które mogłyby mieć wpływ na produkcję żywności bezpiecznej, a także rozwijać treść zawartą w przewodnikach EHEDG
  • dostarczają informację zwrotną o sprawach lokalnych, zwłaszcza o rozwoju w obszarze konstrukcji higienicznych
  • zachowują pewne funkcje doradcze w sprawach legislacyjnych i standardów
  • oferują platformę współpracy dla lokalnych ekspertów w zakresie konstrukcji higienicznych