Ordering Guidelines
EHEDG i 3-A

 

Ujednolicenie przewodników EHEDG I Standardów 3-A

EHEDG i organizacja amerykańska 3-A Standardy Sanitarne, które mają wiele wspólnych celów i podobną misję, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez promowanie higieny w produkcji i w przetwórstwie żywności. Obie organizacje wymieniają między sobą swoje nowe opracowania przewodników i norm oraz dokonuję ich oceny przez ekspertów i poprzez komentarze przed publikacją tych materiałów. Najnowsze wydanie Słownika pojęć i określeń EHEDG, zostało opracowane we współpracy z 3-A , które można pobrać z sekcji Dokumenty Darmowe.

Struktura

W treści wszystkich przewodników EHEDG, w odsyłaczach zostały uwzględnione pojęcia zawarte w opracowaniach 3-A Standardy Sanitarne i znajdują się one w zestawieniu struktury dostępnej do pobrania (XLS).

Darmowe Dokumenty

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych.

Więcej informacji

Informacja o pobieraniu I zamawianiu przewodników

  • Członkowie EHEDG z przedsiębiorstw oraz z instytutów mają dostęp do wszystkich przewodników, we wszystkich wersjach językowych, które są do pobrania za darmo w plikach (PDF) po zalogowaniu się. Prosimy o kontakt z EHEDG Secretariat w przypadku nieznanych szczegółów do logowania.
  • Indywidualni członkowie EHEDG korzystają z 50% zniżki przy zakupie przewodników ze sklepu na stronie internetowej, w ceni 59,50 Euro za każdy dokument. Należy pamiętać, że dane dotyczące członkostwa w EHEDG są przechowywane w systemie i zniżka zostanie automatycznie odliczona po wymeldowaniu się ze sklepu.
  • Osoby nie będące członkami, mogą zamówić przewodniki EHEDG ze strony internetowej bez zniżki, w cenie 119 Euro za każdy dokument.

UWAGA: Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie przewodników EHEDG jest surowo zabronione! Wszystkie dokumenty pobrane lub zakupione mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Członków EHEDG lub nabywcę przewodników.

 

EHEDG Guideline-Webshop at VDMA