Free Documents
EHEDG i 3-A

 

Ujednolicenie przewodników EHEDG I Standardów 3-A

EHEDG i organizacja amerykańska 3-A Standardy Sanitarne, które mają wiele wspólnych celów i podobną misję, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez promowanie higieny w produkcji i w przetwórstwie żywności. Obie organizacje wymieniają między sobą swoje nowe opracowania przewodników i norm oraz dokonuję ich oceny przez ekspertów i poprzez komentarze przed publikacją tych materiałów. Najnowsze wydanie Słownika pojęć i określeń EHEDG, zostało opracowane we współpracy z 3-A , które można pobrać z sekcji Dokumenty Darmowe.

Struktura

W treści wszystkich przewodników EHEDG, w odsyłaczach zostały uwzględnione pojęcia zawarte w opracowaniach 3-A Standardy Sanitarne i znajdują się one w zestawieniu struktury dostępnej do pobrania (XLS).

Darmowe Dokumenty

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych.

Więcej informacji

Dokumenty darmowe

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych oraz Doc. 45, w którym zawarto uzasadnienia o potrzebie czyszczenia w przemyśle spożywczym.

Language:
Search:
Doc. Title
G
EHEDG Glossary
Download
P
EHEDG Position Paper

"Easy cleanable Pipe couplings and Process connections" Version 4, July 2017

Download
8
Hygienic design principles

Third Edition, March 2018 

This document describes the principles for hygienic design of equipment and factories intended for food manufacturing. The fundamental reason for applying hygienic design principles is to prevent contamination of food products. Equipment and factories of poor hygienic design are difficult to clean.

The document details the hygienic design principles that shall be followed when designing and constructing equipment and factories for manufacturing of foods. It gives guidance on design, construction and installation so that it does not adversely affect food safety and quality. These principles apply to open and closed manufacturing operations, surrounding facilities, all being cleaned either wet or dry.

Doc. 8 is used as a basis for hygienic design evaluation within the EHEDG equipment certification program.

The content of this document covers functional requirements, intended use, materials of construction, hygienic design and construction and assessment methods.

Download
45
Cleaning Validation in the Food Industry - General Principles, Part 1

First Edition, April 2016 - The objective of cleaning validation is to prove that the equipment is consistently cleaned of product, microbial residues, chemicals and soiling, including allergens to an acceptable level, to prevent possible cross-contamination of hazards between products. This document focuses on the overall concept of cleaning validation and is intended as a general guideline for use by food manufacturers and inspectors. It is not the intention to be prescriptive in specific validation requirements. This document serves as general guidance only, and the principles may be considered useful in their application in the production of safe food, and in the development of guidelines for the validation of specialized cleaning or inactivation processes.

Download