Free Documents
EHEDG i 3-A

 

Ujednolicenie przewodników EHEDG I Standardów 3-A

EHEDG i organizacja amerykańska 3-A Standardy Sanitarne, które mają wiele wspólnych celów i podobną misję, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez promowanie higieny w produkcji i w przetwórstwie żywności. Obie organizacje wymieniają między sobą swoje nowe opracowania przewodników i norm oraz dokonuję ich oceny przez ekspertów i poprzez komentarze przed publikacją tych materiałów. Najnowsze wydanie Słownika pojęć i określeń EHEDG, zostało opracowane we współpracy z 3-A , które można pobrać z sekcji Dokumenty Darmowe.

Struktura

W treści wszystkich przewodników EHEDG, w odsyłaczach zostały uwzględnione pojęcia zawarte w opracowaniach 3-A Standardy Sanitarne i znajdują się one w zestawieniu struktury dostępnej do pobrania (XLS).

Darmowe Dokumenty

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych.

Więcej informacji

Dokumenty darmowe

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych oraz Doc. 45, w którym zawarto uzasadnienia o potrzebie czyszczenia w przemyśle spożywczym.

Language:
Search:
Doc. Title