EHEDG Guidelines
EHEDG i 3-A

 

Ujednolicenie przewodników EHEDG I Standardów 3-A

EHEDG i organizacja amerykańska 3-A Standardy Sanitarne, które mają wiele wspólnych celów i podobną misję, dążą do zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez promowanie higieny w produkcji i w przetwórstwie żywności. Obie organizacje wymieniają między sobą swoje nowe opracowania przewodników i norm oraz dokonuję ich oceny przez ekspertów i poprzez komentarze przed publikacją tych materiałów. Najnowsze wydanie Słownika pojęć i określeń EHEDG, zostało opracowane we współpracy z 3-A , które można pobrać z sekcji Dokumenty Darmowe.

Struktura

W treści wszystkich przewodników EHEDG, w odsyłaczach zostały uwzględnione pojęcia zawarte w opracowaniach 3-A Standardy Sanitarne i znajdują się one w zestawieniu struktury dostępnej do pobrania (XLS).

Darmowe Dokumenty

Grupy Robocze EHEDG opublikowały różne dokumenty, które są dostępne do pobrania za darmo, takie jak różne punkty widzenia oraz decyzje podejmowane przy opracowaniu przewodników, a także Doc. 8, w którym znajdują się podstawowe wymagania dotyczące projektowania konstrukcji higienicznych.

Więcej informacji

Przewodniki

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa stanowią istotną potrzebę dla kontynuowania dobrej oceny o artykułach spożywczych. Prawidłowe higieniczne konstrukcje urządzeń oraz ich eksploatacja w systemach produkcji żywności są uważane za warunek konieczny do spełnienia tych wymagań.

W celu zapewnienia pomocy dla przemysłu i udzielenia odpowiedzi na wyżej wymienione wymagania, EHEDG opracował i opublikował szereg praktycznych dokumentów-przewodników, zawierających wytyczne do uzyskania odpowiednich warunków dla higieny w projektowaniu urządzeń i maszyn do produkcji żywności w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, a także dotyczące warunków dla infrastruktury, koniecznych do wytwarzania żywności bezpiecznej. Tytuły tych przewodników dostępnych obecnie, zostały wymienione poniżej, podczas gdy inne są obecnie opracowywane aby uzupełnić istniejącą już serię dokumentów EHEDG.

Poniższa lista zawiera tytuły przewodników, które są regularnie aktualizowane i uzupełnione o nowe dokumenty w różnych wersjach językowych. Wyrazy znajdujące się w tytułach przewodników, mogą być wykorzystane jako słowa kluczowe przez funkcję wyszukiwania. Dalsze informacje na temat poszczególnych treści przewodników można uzyskać po kliknięciu na wybranym tytule.

Informacje dotyczące pobierania i zamawiania przewodników

UWAGA:Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie przewodników EHEDG jest surowo zabronione! Wszystkie dokumenty pobrane lub zakupione mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Członków EHEDG lub nabywcę przewodników.

Language:
Search:
Doc. Title