Zadania i Cele

EHEDG zapewnia zrównoważone forum dla technologów przetwórstwa spożywczego, producentów urządzeń, użytkowników i ustawodawców, aby omówić kwestie dotyczące higienicznej konstrukcję, a także stymulowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez:

 • zidentyfikowanie obszarów, w których wiedza na temat konstrukcji spełniających warunki higieniczne jest niewystarczająca
 • wypełnienie istniejących luk i braku wiedzy w obszarze praktycznego wykorzystania przewodników i edukacji
 • oferowanie wiedzy, dostępu do sieci i dalszy rozwój w dziedzinie przetwórstwa i projektowania higienicznej i bezpiecznej produkcji żywności
 • przygotowanie wytycznych naukowych i technicznych na temat wszystkich aspektów i aktualnych osiągnięć dla higienicznych wymagań projektowych zgodnie z przepisami WE
 • opracowanie metod badań w celu identyfikacji i zmniejszenia zagrożeń w urządzeniach stosowanych w produkcji żywności
 • oferowanie szkoleń, seminariów i warsztatów
 • wspomaganie udziału w organach normalizacyjnych, takich jak CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF etc.
 • wzmacnianie współpracy z WE (tj. z dyrektywami określającymi dopuszczalny kontakt tworzywa z żywnością, Najlepsze Dostępne Praktyki (BAT), wykrywalności zagrożeń i w innych projektach WE), a także z innymi organizacjami
 • wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie konstrukcji spełniających wymagania higieniczne
 • promowanie i rozpowszechnianie współczesnej wiedzy na temat warunków higienicznym we wszystkich rodzajach mediów cyfrowych i drukowanych oraz w innych wydarzeniach takich jak kongresy, seminaria na poziomie międzynarodowym i lokalnym
 • upewnianie się, że użycie nazwy EHEDG oraz znaku graficznego tej organizacji zostały we właściwy sposób wykorzystane