About EHEDG

Publikacje

Rocznik EHEDG 2017/2018

Nowa edycja Rocznika EHEDG 2017/2018 jest w przygotowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wiadomości i Wydarzenia - Publikacje i Informacje Ogólne

Rocznik EHEDG w wersji online jest dostępny do pobrania za darmo w formacie PDF (11,7 MB).

Egzemplarze gratisowe Rocznika EHEDG w oprawie są dostępne w Sekretariacie.

Artykuły EHEDG
Książki Wydawnictwa Elsevier

Ponadto, EHEDG poleca następujące tytuły, dostępne w wydawnictwie Elsevier, w których współautorami są eksperci EHEDG:

Poradnik dotyczący Kontroli Higieny w Przemyśle Spożywczym (1-wydanie)
Książka zawiera informacje odnoszące się do utrzymania wysokich standardów  higienicznych w przemyśle spożywczym zapewniając kompleksowe rozwiązania. Ponadto przedstawia najważniejsze trendy w badaniach higieny żywności i opisuje aktualną najlepszą praktykę w projektowaniu i podczas eksploatacji. Podaje również skuteczne strategie zarządzania higieną i metody stosowane do oceny skuteczności tych działań.

 

 

Poradnik dotyczący Kontroli Higieny w Przemyśle Spożywczym (2- wydanie)
Ta książka stanowi kontynuację wiedzy zawartej w pierwszym wydaniu i jest bardzo pomocna dla każdego, kto potrzebuje praktycznych informacji w celu poprawy higieny i stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Zawiera także najnowsze informacje na temat złożonych zagadnień związanych z  projektowaniem w przemyśle spożywczym i jego otoczeniem oraz z operacjami i procesami niezbędnymi do poprawy stosowanych praktyk w zakresie higieny.

 

 

Higiena w przetwórstwie spożywczym (1-wydanie) - Zasady i Praktyka
Książka zawiera wszechstronny przegląd stosowania dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym na podstawie prac wykonanych przez EHEDG i została napisana i zredagowana przez światowej sławy ekspertów w tej dziedzinie. Książka stanowi również bezcenne odniesienia na temat mikrobiologicznych zagrożeń oraz bezpieczeństwa żywności, stosowanych regulacji prawnych w tym zakresie, a także sprzętu do projektowania i zarządzania higieną.

 

 

Higiena w przetwórstwie spożywczym (2-wydanie) - Zasady i Praktyka
To poprawione i zaktualizowane wydanie, którego współautorami jest wielu ekspertów EHEDG, zawiera nowy materiał, przydatny w zasadniczych obszarach przetwórstwa, które zostały wyeksponowane w przemyśle spożywczym w ostatnich latach, takich jak trasy zanieczyszczeniem surowca i higieny w usługach. Pierwsza część obejmuje mikrobiologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności i stosowne rozporządzenia w sprawie higieny, w połączeniu z dalszymi rozdziałami, które  obejmują higieniczną konstrukcję infrastruktury przedsiębiorstw i stosowane tam praktyki.

 

 

Konstrukcje higieniczne w budowie zakładów spożywczych
Książka zawiera wiedzę na temat kontroli higieny w zakresie projektowania, budowy i renowacji zakładów spożywczych. W dwóch rozdziałach wprowadzających jest przedstawiony przypadek biznesowy dla nowego lub odnowionego zakładu produkującego żywność, potrzebnego sprzętu oraz jego wpływu na konstrukcję i budowę. Opracowana przez międzynarodowy zespół wybitnych autorów pozycja, wskazuje na ogromne znaczenie higienicznych konstrukcji w budowie zakładów w produkcji żywności. Książka to stanowi ważne kompendium wiedzy dla kierowników zakładów spożywczych, inżynierów przetwórstwa żywności oraz dla wielu przedmiotów akademickich i zainteresowanych badaniami w tej dziedzinieKorzyści z członkostwa  EHEDG:
Dla wszystkich członków EHEDG, wydawnictwo Elsevier oferuje zniżkę 30% na zakup książek i innych prac wymienionych powyżej (które zostały napisane przez autorów EHEDG). Jeśli jesteś członkiem EHEDG i zamierzasz skorzystać z rabatu, prosimy o kontakt z Sekretariatem EHEDG informując o swoim członkostwie.

Książki z obszaru Nauki I Technologi wydane przez Elsevier.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności - Praktyczny przewodnik dla przemysłu spożywczego
W książce przedstawiono zintegrowane, praktyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu produkcyjnym. Książka ta zdobyła prestiżową nagrodę, PROSE nagroda 2015, polecana jako źródło wiedzy wraz z wieloma odsyłaczami; także uzyskała wyróżnienie od Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców

Informacje dotyczące Zamówień w wydawnictwie Elsevier

Rekomendowane Publikacje
Inne Publikacje

Przewodnik po Europejskim Prawie Żywności

W tym Przewodniku analizuje się i wyjaśnia instytucjonalne, rzeczowe i  proceduralne składniki prawa żywnościowego w WE, biorąc także pod uwagę ogólne prawo żywności jako punkt odniesienia. Zwraca się szczególną uwagę na jego międzynarodowy kontekst (WTO-Światowa Organizacja Handlu, Codex Alimentarius- Kodeks Żywieniowy), jak również na standardy lokalne. Książka została opracowana we współpracy z Europejskim Instytutem Prawa Żywnościowego i jest przydatna dla praktyków i naukowców, dla posiadających wiadomości z podstaw prawa, z także dla tych bez tej wiedzy. Jest idealny do celów edukacyjnych.

Przewodnik po Prawie Żywnościowym dla Rzemieślników Producentów Żywności
Przewodnik ten został opublikowany przez Urząd Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii (FSAI) w marcu 2010 roku i można go pobrać za darmo z witryny FSAI. W tym poradniku znajdują się praktyczne rady I szczegóły na temat prawa obowiązującego w tym obszarze, jak również przedstawione są wymagane kryteria dla producentów żywności w małych rzemieślniczych zakładach.