Witamy w EHEDG

EHEDG, to Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, tworzących zespół działający jako konsorcjum, składające się z przedstawicieli: producentów maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz instytucji publicznych ochrony zdrowia. Zespół ten został utworzony w roku 1989, którego głównym celem jest propagowanie warunków higienicznych podczas procesów wytwarzania i pakowania żywności.

Nadrzędnym zadaniem EHEDG jest promowanie żywności bezpiecznej poprzez wpływanie na poprawę warunków higienicznych w konstrukcji urządzeń i podczas jej przetwarzania, z uwzględnieniem wszystkich aspektów dotyczących procesów produkcyjnych.

EHEDG wspiera aktywnie europejskie inicjatywy legislacyjne, wymagane w transporcie, w przygotowaniu procesów i przetwarzaniu oraz pakowaniu żywności, a także w stosowaniu odpowiednio wyprodukowanych maszyn i urządzeń, jak również w budowie pomieszczeń, w których powinny być spełnione określone warunki higieniczne podczas jej wytwarzania, między innymi: Europejską Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC oraz EN 1672-2 i EN ISO 14159, w których zawarte są wymagania higieniczne.

Producenci sprzętu i użytkownicy są odpowiedzialni za realizację tych wymagań natomiast EHEDG zapewnia im wskazówki dotyczące zasadniczych standardów higienicznych w zakresie ich projektowania I wytwarzania zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.

Misja EHEDG jest zdefiniowana jako:

"EHEDG umożliwia produkcje żywności bezpiecznej poprzez opracowanie przewodników, jako upoważnione do tego Stowarzyszenie, i przygotowane do wyznaczania warunków przestrzegania higieny w przetwarzaniu i konstrukcji urządzeń, w produkcji żywności.".