About EHEDG

Członkostwo Instytutowe

Członkowie Instytutowi są przedstawicielami

  • Instytutów, Uniwersytetów i Szkół
  • Ośrodków Badawczych i
  • Władz rządowych

którym przyznaje takie same korzyści jak członkom firm. Ze względu na ograniczone wpływy do budżetu, płacą oni obniżoną roczną składkę członkowską w wysokości 500 Euro oraz są upoważnieni do listy czterech indywidualnych członków.

Korzyści:

  • Członkowie Instytutowi są uprawnieni do korzystania ze znaku graficznego Członka EHEDG, w ramach uzgodnionych warunków. Należy zauważyć, że znak graficzny nie może być stosowane w sposób błędny, co dano do zrozumienia w certyfikatach EHEDG.
  • Instytuty na początku mogą skorzystać bezpłatnie, z listy co najmniej jednej do czterech osób kontaktowych. Dodatkowe osoby mogą być wymienione później jako aktywni korespondenci lub Członkowie Grup Roboczych albo aktywnie uczestniczących w działaniach regionalnych EHEDG
  • Publikacja znaku graficznego Instytutu, nazwy Instytutu, na stronie internetowej EHEDG oraz w programach konferencyjnych, w prospektach, itp.
  • Łącze ze stroną internetową EHEDG strony internetowej Instytutu
  • Cały szereg Przewodników EHEDG, we wszystkich wersjach językowych, w tym także ich aktualizacje do pobrania za darmo dla wszystkich członków z Instytutu
  • Zniżki w opłatach lub zwolnienie z opłat na wydarzenia sponsorowane przez EHEDG
  • Zniżki  w opłatach dla uczestników kursów szkoleniowych EHEDG
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice *
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site

Other free staff members (full names):
(Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
1. Member Name
1. Member E-Mail
2. Member Name
2. Member E-Mail
3. Member Name
3. Member E-Mail
4. Member Name
4. Member E-Mail
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Warunki Członkostwa

Minimalny czas trwania członkostwa w EHEDG wynosi jeden rok. Członkostwo zostanie automatycznie wydłużone z jednego roku kalendarzowego do drugiego, jeśli nie zostanie odwołane na piśmie przed 30 września bieżącego roku dla roku nadchodzącego, to jest do zakończenia członkostwa w dniu 31 grudnia. Pełna opłata za następny rok będzie należna, w przypadku rezygnacji po 30 września. Przyszłe faktury będą wystawiane w pierwszym kwartale każdego roku.