About EHEDG

Członkostwo Indywidualne

Indywidualne członkostwo EHEDG jest zalecane dla nowo przybyłych osób, które są  zainteresowane wiedzą z EHEDG, jak również dla studentów, emerytów lub małych firm konsultingowych. Członek indywidualny może być również osobą, która inicjuje decyzje, poprzez które dąży do przygotowania Członkostwa dla Firmy w późniejszym terminie, a jego rodzaj przynależności do EHEDG można przekształcić odpowiednio w każdej chwili.

W zależności od ich zainteresowań i doświadczenia, członkowie indywidualni EHEDG mogą ubiegać się o aktywne członkostwo w Grupie Roboczej EHEDG i wnosić w ten sposób posiadaną wiedzę do opracowania zadań i treści pisemnej przewodników w zespole z innymi ekspertami.

Członkostwo w Grupie Roboczej (GR) jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych specjalistów z odpowiednim przygotowaniem, włączając w tym uczestnictwo w spotkaniach i dostęp do internetowych stron Grupy Roboczej. Jeśli jesteś zainteresowany, włączeniem się do zespołu ekspertów i przyczynić się do efektów jego pracy, prosimy o kontakt z  Sekretariatem EHEDG. 
Przewodniczący Grupy Roboczej decyduje, kiedy Grupa Robocza jest kompletna, to jest z wymaganym doświadczeniem i w równowadze ze względu na dobór z państw i zainteresowania, aby zakończyć pracę dla niej przewidzianą. Prawdziwi członkowie Grupy Roboczej są uznawani za współautorów opracowanego dokumentu.

Członkowie Indywidualni mogą alternatywnie starać się w odpowiedniej Grupie Roboczej o Członkostwo korespondenta i otrzymywać wewnętrzne protokoły oraz bieżące informacje na temat postępu prac w tej grupie, z możliwością przedstawienia swoich uwag do projektu opracowywanego dokumentu.

Wszyscy Członkowie Indywidualni otrzymują:

  • Informacje ogólnie i aktualizowane na temat EHEDG
  • zniżki na wybrane publikacje i wydarzenia EHEDG
  • 50 % zniżkę na zakup przewodników EHEDG 
  • możliwości dołączenia do Sekcji Regionalnej i do jej działalności.

Opłata roczna za Członkostwo Indywidualne wynosi 100 EUR (z wył. VAT). Opłata ta jest uznawana za roczny minimalny wkładu, która będzie pobierana po otrzymaniu wniosku, niezależnie od daty jego otrzymania. Kolejne faktury członkostwa, będą wydane w pierwszym kwartale roku, za cały rok kalendarzowy. Członkostwo zostanie automatycznie wydłużone z jednego roku na drugi, jeśli nie będzie anulowane przed 30 września następnego roku.

Type of membership *
Working Party
Corresponding

Topic of interest:
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice *
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Warunki Członkostwa

Minimalny czas trwania członkostwa w EHEDG wynosi jeden rok. Członkostwo zostanie automatycznie wydłużone z jednego roku kalendarzowego do drugiego, jeśli nie zostanie odwołane na piśmie przed 30 września bieżącego roku dla roku nadchodzącego, to jest do zakończenia członkostwa w dniu 31 grudnia. Pełna opłata za następny rok będzie należna, w przypadku rezygnacji po 30 września. Przyszłe faktury będą wystawiane w pierwszym kwartale każdego roku.