About EHEDG

Członkostwo Firmy


EHEDG jest wdzięczna za nieustające wsparcie przez swoich członków z firm i instytutów, które jest niezbędną pomocą, dla osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest zapobieganie problemom higienicznym w produkcji żywności przez zastosowanie przetwórstwa higienicznego. Firmy i organizacje członkowskie są zaangażowane w tworzeniu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności i w dążeniu do poprawy ogólnego wizerunku branży widzianego przez konsumenta. Korzystanie przez firmę ze  znaku graficznego członka

EHEDG jest potwierdzeniem tego zaangażowania.


Poprzez platformę współpracy EHEDG przedsiębiorstwa mogą promować swoje poglądy, jak również wspierać cele EHEDG, a także wpływać na trendy i zdobywanie międzynarodowego uznania dla ich wysiłków.

Korzyści:

  • Członkowie Firm są uprawnieni do korzystania ze znaku graficznego Członka EHEDG, w ramach uzgodnionych warunków. Należy zauważyć, że znak graficzny nie może być stosowane w sposób błędny, co dano do zrozumienia w certyfikatach EHEDG.
  • Firmy na początku mogą skorzystać bezpłatnie, z listy co najmniej jednej do czterech osób kontaktowych. Dodatkowe osoby mogą być wymienione później jako aktywni korespondenci lub Członkowie Grup Roboczych albo aktywnie uczestniczących w działaniach regionalnych EHEDG.
  • Publikacja znaku graficznego, nazwy firmy, na stronie internetowej EHEDG oraz w programach konferencyjnych, w prospektach, itp.
  • Łącze ze stroną internetową EHEDG strony internetowej firmy
  • Cały szereg Przewodników EHEDG, we wszystkich wersjach językowych, w tym także ich aktualizacje do pobrania za darmo dla wszystkich członków z firmy
  • Zniżki w opłatach lub zwolnienie z opłat na wydarzenia sponsorowane przez EHEDG
  • Zniżki  w opłatach dla uczestników kursów szkoleniowych EHEDG

Wkłady firmy są określane na podstawie rocznych obrotów w biznesie związanym z żywnością i wahają się od 500 do 10.000 EURO

Rodzaje Członkostwa Firm oraz Rocznych Opłat Członkowskich:

 

Food-related Turnover
in EUR p.a.
Contribution
in EUR p.a.
Free Staff
Members
over 500 millions10,0004
50 to 500 millions5,0002
10 to 50 millions2,5001
1 to 10 millions1,0001
less 1 million5001
My company expresses commitment to become a company member of the EHEDG for the contribution of EUR: *
p.a.
Food-related company turnover: *
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site

Other free staff members (full names):
(Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
1. Member Name
1. Member E-Mail
2. Member Name
2. Member E-Mail
3. Member Name
3. Member E-Mail
4. Member Name
4. Member E-Mail
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Warunki Członkostwa

Minimalny czas trwania członkostwa w EHEDG wynosi jeden rok. Członkostwo zostanie automatycznie wydłużone z jednego roku kalendarzowego do drugiego, jeśli nie zostanie odwołane na piśmie przed 30 września bieżącego roku dla roku nadchodzącego, to jest do zakończenia członkostwa w dniu 31 grudnia. Pełna opłata za następny rok będzie należna, w przypadku rezygnacji po 30 września. Przyszłe faktury będą wystawiane w pierwszym kwartale każdego roku.