Podkomisja Dokumentów (Portfolio)

Dokumenty opracowane przez tę Podkomisję obejmują następujący zakres:

  • określają zadania i obowiązki Grup Roboczych EHEDG
  • określają kierunki rozwoju i warunki wykorzystania wytycznych EHEDG, terminy ich ważności oraz innych dokumentów
  • określają kierunki rozwoju i warunki korzystania z materiałów szkoleniowych EHEDG
  • określają zasady certyfikacji produktów przez EHEDG

Powyższy zakres jest szczegółowo opisany w dokumentach, w których znajdują się wszystkie Standardowe Procedury dotyczące tej działalności (patrz linki poniżej).

Przewodniczący: Dr. Peter Golz
Tel. +49 69 66 03-16 56
peter.golzProtected mail-address@vdma.org

Wice-Przewodniczący: Tracy Schonrock
Tel. +1 703 5 03 29 71
ftracy1Protected mail-address@cox.net

Zobacz Prawo nr 4 dotyczący dokumentów tej Podkomisji (PDF)

Zobacz zestawienie Standardowych Procedur tej Podkomisji -SCP's (określających także terminy ważności tych dokumentów) (PDF)