Traning and Education

Metody Badawcze

Metody badawcze EHEDG zostały opracowano w celu przeprowadzenia higienicznej i aseptycznej oceny przydatności urządzenia, lecz nie mają na celu wskazywania jej skuteczności w konkretnych zastosowaniach. Wyniki tych badań dostarczają poprzez dokumentację i przewodniki, informację użytkownikom, na temat doboru urządzeń pracujących w warunkach higienicznych i / lub w aseptycznych. Odpowiedzialność w tych kwestiach wciąż spoczywa na producentach żywności, którzy powinni dobrać odpowiednie systemy czyszczące lub aseptyczne do rozpatrywanych procesów.

Obecne metody badawcze obejmują:

  • Skuteczność czyszczenia (CIP) w małych i względnie dużych urządzeniach zamkniętych
  • Sterylizację parową
  • Szczelności urządzeń przed wnikaniem bakterii